Daglig leder på ONS konferansen i Stavanger

Essentia var representert på ONS konferansen i Stavanger, der daglig leder Kari-Anne Lenvik holdt et innlegg om HMS i olje- og oppdrettsnæringen.

Forsiden til presentasjonen

Forsiden til presentasjonen (Foto: DNV GL)

Kari-Anne var der i regi av DNV GL og brukte sin erfaring fra revisjonsarbeidet for å sammenligne fokus på HMS i olje- og oppdrettsnæringen. Innlegget trakk frem det store paradokset at å jobbe på oppdrettsanlegg er en av Norges farligste jobber, men likevel er fokuset på HMS altfor lavt.

Innlegget skapte gode diskusjoner både under selve konferansen og i aviser i etterkant (sysla.no).