HACCP-kurs 9. og 10. april

Trude Ordemann holder HACCP-kurs i Trondheim 9. og 10. april, i samarbeid med Trondheim Kommune.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) er en internasjonal metode for å sikre helsemessig trygg mat. Ved hjelp av HACCP-metoden kartlegges og overvåkes risiko i forbindelse med produksjon, tilberedning og salg av mat.

HACCP får stadig større betydning som krav til produsenter av mat fra myndigheter og kunder i hele verdikjeden. I det nye hygieneregelverket er det krav om HACCP for alle næringsmiddelvirksomheter (ikke primærleddet). Metoden er også et krav i enkelte standarder som ISO 22000 og BRC. I kurset tas det utgangspunkt i HACCP basert på Codex Alimentarius som er det internasjonale standarden for risikoanalyser/planer som kreves i lovverket.

Målgruppe

Personer med ansvar for bedriftens HACCP og medlemmer i HACCP-team. Personer med ansvar for mattrygghet og utøvere av tilsyn eller leverandørevaluering.

Tema

For mer informasjon om kurset og påmelding, se kurssiden hos Trondheim Kommune.