Kurs i risikoanalyse for vannverk 12. og 13. mars

Hva skal til for at ditt vannverk klarer å levere trygt vann, og at alle krav til vannprodusent tilfredsstilles?

Trude Ordemann holder kurs i risikoanalyse for vannverk 12. og 13. mars i Trondheim, i samarbeid med Trondheim Kommune.

Målgruppe

Personer som jobber med produksjon/leveranse av drikkevann og rådgivende ingeniører.

Mål

Etter kurset skal deltakerne kunne lage et system som sikrer trygt og sikkert vann, og som til en hver tid er levende. Dvs. at rutiner og kontroller som sikrer produksjonen av trygt og sikkert vann blir en naturlig del av hverdagen og ikke noe som kommer i tillegg til de daglige rutinene.

Tema

  1. Hva er ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse)?
  2. Hva skal til for å kunne utføre en ROS analyse?
  3. Kan en ROS analyse fra et vannverk kopieres til et annet vannverk?
  4. Hvilket ansvar har vannverkene i forhold til å levere rent og trygt vann til forbruker?
  5. Hvilket ansvar har vannverket for leveringssikkerhet?
  6. Hvilken beredskap kreves for at en til en hver tid skal kunne levere både nok og trygt vann?
  7. Hvordan få på plass en beredskapsplan som ikke drukner i ord og formuleringer?
  8. Hvem har ansvar for at der er på plass en beredskapsplan?
  9. Hva er et minimum av hva en beredskapsplan må inneholde?
  10. Øvelse – hvordan sikre at beredskapsplanen virker

 

For mer informasjon om kurset og påmelding, se kurssiden hos Trondheim Kommune.