Kurs og kompetansehevende tiltak

I lys av den situasjonen vi alle er oppe i og den begrensningen det gir for å kunne møtes fysisk og gjennomføre reiser, så ser vi på muligheten for å kunne tilby våre kunder bistand til kompetansehevende tiltak per nett.

Regjeringen har i sin tiltakspakke som ble vedtatt av Stortinget på mandag, også økt rammene til Fylkeskommunene med 50 millioner kroner som skal brukes til bedriftsintern opplæring. Dette vil sannsynligvis være en støtteordning som dere kan søke om midler fra. Detaljene og kriteriene for tildeling er ikke klar enda, men vi vil følge med på dette og gi dere oppdatering når vi vet mere.

Vi ser for oss å kjøre disse kursene via Teams eller Skype, og de kan enten gjennomføres som bedriftsinterne kurs for en til flere personer, eller åpne kurs hvor personer fra flere bedrifter kan delta. Kursene vil kunne variere fra halvdagskurs over flere dager til timeskurs, alt etter behov.

Dermed vil dere i en tid med mye hjemmekontor, og kanskje litt endret arbeidshverdag, kunne få muligheten til å øke kunnskapen internt i bedriften og sannsynligvis også ha mulighet til å få utgiftene dekket.

Under er listet opp eksempler på kurs vi kan tilby, og hvis det er ønsker om andre typer kurs, så er det bare å ta kontakt slik at vi kan vurdere om det også er noe vi kan tilby dere.

Kurs i innføring av ulike standarder:

Fagkurs:

Kurs i bruk av VIS:

De som er interessert i slike kurs, eventuelt har andre behov og ønsker bes ta kontakt med Essentia på info@essentia.no eller på telefon 55 96 25 80. Basert på tilbakemelding fra dere vil vi kunne komme tilbake med nærmere angivelse av datoer og hvilke kurs som vi vil holde, dette vil spesielt omfatte åpne kurs. Bedriftsinterne kurs avtales direkte med hver enkelt kunde.

 

Publisert: 20.03.2020