Lest og forstått på dokumenter

Få kontroll over hvem som har lest hva!

Funksjonen for å kunne se hvem som har lest og forstått et element er nå også tilgjengelig på dokumenter.

Nå kan du få full kontroll over hvilke ansatte som har lest de dokumentene de skal lese, og være sikker på at de har fått den informasjonen de skal. Gjennom å benytte seg av «lest og forstått» på dokumenter og prosesser vil du få full kontroll over informasjonen som ansatte får.

Denne funksjonen fungerer fint både på versjonsstyrte eller ikke-versjonsstyrte prosesser eller dokumenter. Lagrer man en ny versjon av et dokument så vil da brukerne måtte gå inn på nytt og bekrefte. Du vil til en en hver tid også ha oversikt over hvilke ansatte som har bekreftet, og hvilke som ikke har lest. I tillegg vil du se hvilket tidspunkt de de bekreftet på, og hvilken versjon de har lest.

Med andre vil du med denne funksjonen både sikre, og dokumentere at ansatte har fått den informasjonen de skal ha.