Mulighetsverktøyet i VIS er lansert

Få bedre kontroll på oppgaver og aktiviteter som bedriften gjennomfører.

muligheter

Vi lanserer nå det nye verktøyet «Muligheter» som en fast del av VIS-pakken. Dette er et oppgave og aktivitetsbasert verktøy som skal gjøre det enklere for bedriften å ha kontroll på oppgaver som blir gjennomført. I flere av de reviderte standardene snakker vi ikke lenger bare om bedriften sine risikoer, men også bedriften sine muligheter. Det vil det nå være mulig å kunne få kontroll over og dokumentere.

Fleksibelt oppsett

På grunn av systemets fleksibilitet så kan dette verktøyet skreddersys til akkurat det behovet bedriften har, være det muligheter knyttet til ekspansjon eller produktutvikling eller helt andre oppgaver.

Oppfølging og ansvarlige

Verktøyet gjør det mulig å definere en som er hovedansvarlig for oppgaven, mens andre kan være ansvarlig for oppfølgingen. Det er mulig å definere både faste oppfølginger med jevne intervaller, eller ujevne oppfølginger satt til spesifikke datoer.

Varsling og statistikk

Systemet vil varsle ansvarlige ved endringer, likt som det er i forbedringsystemet og det vil være fullt mulig å hente ut statistikk om oppgavene. Informasjonen oppfølginger og frister i muligheter vil også være synlig på dashboardet.

Nærmere spørsmål rundt dette verktøyet kan rettes til enten på epost til Sissel Lenvik eller på telefon 92448205.