Ny kunnskap i en ny hverdag? Ta et kurs hos oss!


Her er en oversikt over kurstilbudet fra Essentia.

Ta kontakt med oss om du har ønsker for andre tidspunkt eller tema 🙂

Du finner utfyllende informasjon om hvert kurs under, her er de vi tilbyr nå:


ISO 9001 – Grunnleggende kurs

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle som ønsker innføring i ISO 9001:2015-standarden. Det vil gi deg kunnskap om kravene i standarden, hvordan du skal etterleve disse i din bedrift, og hvordan innføre kvalitetsledelse som bidrar til kontinuerlig forbedring.

Foredragsholder:
Kari-Anne Lenvik

Tidspunkt:
Dette kurset tilbys som heldagskurs (09:00 – 15:00) på følgende dager:

Pris per person :
4950,- eks mv


 

ISO 9001 – Nye elementer i standarden

Målgruppe:
Dette er et oppfriskningskurs for de som allerede er sertifiserte etter ISO 9001:2015, med fokus på kvalitetsledelse og forbedringsprosesser.

Foredragsholder:
Kari-Anne Lenvik

Tidspunkt:
Dette kurset tilbys som h
alvdagsskurs på følgende dager:

Kl 12:00 – 15:00

Pris per person :
3400,- eks mva


 

ISO 14001 – Miljøstyring, miljøaspekter og samsvarsvurdering

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle som ønsker innføring i ISO 14001:2015-standarden. Det vil gi deg kunnskap om kravene i standarden, hvordan utføre i og iverksette tiltak knyttet opp mot miljøaspekter og samsvarsvurderinger. Kurset skal gjøre deg i stand til å sette miljømessige mål som bidrar til kontinuerlig forbedring, bærekraftig vekst og lønnsomhet.

Foredragsholder:
Trude Ordemann / Kari-Anne Lenvik

Tidspunkt:
Dette kurset tilbys som halvdagsskurs på følgende dager:

Pris per person :
3400,- eks mva


 

ISO 22000/FSSC 22000 – Kurs i styringssystem for næringsmiddeltrygghet

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle som både ønsker innføring i standardene, og de som vil ha en ekstra piff i eksisterende system. Nyttig både for ledere, medlemmer i HACCP-teamet og annet nøkkelpersonell. Dette kurset vil gi deg kunnskap om de viktigste kravene i standardene, hvordan du skal etterleve disse, og sikre god mattrygghet og gode rutiner internt i bedriften.

Foredragsholder:
Magne Sjøbakk

Tidspunkt:
Dette kurset tilbys som heldagskurs (09:00 – 15:00) på følgende dager:

Pris per person :
4950,- eks mva


 

VIS – Utnytt systemets funksjoner

Målgruppe:
Dette kurset passer for administratorer og superbrukere i VIS. Det vil gi utvidet innføring i systemets funksjoner, vise til gode eksempler for å optimalisere bruken (tips og triks) og gjennomgå ny funksjonalitet. Kursene vil også tilpasses ønsker fra deltakere, så alle som melder seg på bes komme med ønsker.

Kursholder:
Sissel K. Lenvik

Tidspunkt:
Dette kurset kjøres som halvdagskurs på følgende dager:

09:00 – 12:00:

Pris per person:
3400,- eks mva


 

VIS – Prosess og risikobasert tankegang.

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle som skal jobbe med prosesser og risikoanalyser i bedriften. Kurset vil knyttes opp mot funksjonalitet i VIS, og tilpasses eventuelle ønsker fra kursdeltakere. Det vil gi innføring i hvordan å tenke prosessbasert, og hvordan tegne gode prosesser. I tillegg vil kurset fokusere en del på risikobasert tilnærming og gi kunnskap om hvordan å gjennomføre gode risikoanalyser.

Kursholder:
Sissel K. Lenvik

Tidspunkt:

Pris per person:
3400,- eks mva


Bedriftsinterne kurs

Vi kjører i tillegg til disse åpne kursene, flere bedriftsinterne kurs. Da vil vi tilpasse kursene til din bedrift, bransje og behov. Her vil vi kunne gjennomføre fagkurs, eventuelt spesifikke VIS-kurs etter ønske. Pris og omfang varierer, så ta kontakt for å få et tilbud på et slikt kurs fra oss. Antall ansatte som kan delta vil ligge på ca. 10 ansatte, og gjennomføres som enten dagskurs, halvdagskurs eller timeskurs. Dato tilpasses etter ønske.

Aktuelle dagskurs:

Forslag timeskurs/ Halvdagskurs:

Du melder dine ønsker på epost til info@essentia.no så gir vi deg et godt tilbud på det dere har behov for.


Generelt om alle kursene våre

 

Håper vi sees på Teams 🙂

 

Publisert: 12.05.2020

Oppdatert: 16.03.2021