Nye utgaver av ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)

ISO 9001 og ISO 140001 er nå ute i nye utgaver. Vi i Essentia har satt oss grundig inn i de nye utgavene og kan tilby bistand i forbindelse med innføring av kravene i de nye standardene.

De nye standardene har en enhetlig strukturell oppbygging som gjør det lettere å kombinere kravene fra begge standardene.
De nye standardene innebærer økt fokus på alle interesseparter til organisasjonen og legger vekt på effektiv prosessledelse og stiller strengere krav til tilrettelegging for bærekraftig utvikling. Økt fokus på bærekraftig utvikling vil være mer i tråd med forventningene som samfunnet har til dagens organisasjoner.

Kvalitetsstyringsverkøyet VIS tilfredsstiller alle kravene i de nye standardene hvor risiko- og mulighetsanalyser har fått en sentral posisjon.

Ta kontakt med oss i Essentia, så kan du få vite mer.