Om Essentia

Essentia ble etablert som et rådgivningsselskap i 2001, med spesielt fokus på kvalitet, miljø, revisjon og styringssystemer for mattrygghet og risikostyring (HACCP). Siden den gang har vi opparbeidet oss spesialkompetanse innen blant annet næringsmiddelproduksjon, fiskeoppdrett og informasjonsteknologi. Vi har et bredt tjenesteutvalg og tilbyr også kvalitetssystemet VIS.

Det essensielle

Essentias filosofi er å fokusere på det som er viktig for at våre kunder skal oppnå forbedringer og lønnsomhet. Våre kunders behov står alltid sentralt i vårt arbeid, og ved etablering og utvikling av systemer de mål som er satt.  Det kommer blant annet til uttrykk i vårt kvalitetssystem, VIS, som er bygget for å være mest mulig enkelt og effektivt og samtidig ivareta alle nødvendige krav.

Essentias ansatte har i mange år arbeidet i Uganda, både som revisorer for Nemko AS, men også i et større utviklingsprogram i regi av Unido (FN), hvor hovedfokus har vært å øke nivået i bedriftene på områdene mattrygghet og kvalitet. I samarbeid med Makerere Universitet i Kampala og myndighetene har vi kjørt opplæringsprogrammer for matvareinspektører i Uganda.