Tjenester fra essentia

Essentia leverer rådgivning og kurs innen områdene kvalitetsledelse, matvaretrygghet, risikostyring og miljø.

Vi har lang erfaring fra ulike bransjer og kunnskap om hva som er viktig for å oppnå gode resultater.

Kunnskap fra Essentia bidrar til økt lønnsomhet og større tillit hos kunder, myndigheter og samarbeidspartnere.

Vår filosofi er at tjenestene alltid skal utføres på kundenes premisser – derav vårt motto: ”Essentia VISer vei – sammen med kunden”.

Du kan lese mer om vårt tilbud under Rådgivning og Kurs.