Rådgivning

Essentias rådgivningstjenester er bygget rundt at våre rådgivere i samarbeid med virksomhetens egne ressurser skal analysere bedriften og komme frem til tiltak som reduserer kostnadene, øker lønnsomheten og bedrer sikkerheten.

God kvalitetsstyring og kvalitetskontroll, med gode arbeidsvaner og samarbeidsforhold, gir grunnlag både for effektivitet i organisasjonen og for kvalitet i produkter og service overfor kundene. Essentia hjelper bedriften med å kartlegge hvilke krav som stilles til kvalitet, HMS, ytre miljø og styringssystemer – både fra myndigheter, kunder og kvalitetsstandarder (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, GLOBALG.A.P., BRC etc.).

Vi kartlegger også status i bedriften i forhold til relevante krav, og kan videre bidra med utvikling og innføring av et hensiktsmessig og effektivt kvalitetssystem.

Hva kan Essentia bidra med?