ISO 22000 Mattrygghet

Vi har kunnskap om:

Når du er sertifisert innen ISO 22000 er det naturlig vei å gå videre til FSSC 22000. Dette hjelper vi selvfølgelig også med!

Trenger du rådgivning når din bedrift skal sertifiseres?

Vi hjelper deg!

TRENGER DU KURS?

Vi holder grunnleggende kurs i ISO 22000/FSSC 22000 – styringssystem for næringsmiddeltrygghet, sjekk vår kurskalender!