Vi ønsker ny systemutvikler velkommen

Den 29. april begynte Frode Antonsen som systemutvikler i Essentia.

Frode er utdannet sivilingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og South Dakota School of Mines & Technology, og han har bakgrunn som IT-konsulent innen systemutvikling og forvaltning av applikasjoner. De siste årene har han vært ansatt hos Webstep, hvor han har hatt ulike utviklingsoppdrag innen finans og eiendom. Han har blant annet jobbet med nettbanker, signeringsløsninger og eiendomsregistere.

Frode har en bred utviklingserfaring og god kjennskap til en lang rekke teknologier. Tidlig i sin karriere har han også hatt ansvaret for et bedriftsinternt kvalitetssystem rettet mot ISO 9002.

Frode er ansatt som et ledd i en satsing på VIS, som han skal jobbe dedikert med å videreutvikle.