VIS - Kvalitets- og
avviksbehandlingssystem

VIS er først og fremst et forbedringsverktøy som gjør din bedrift mer lønnsom, og kvalitetsarbeidet mer effektivt.

Avtal gratis demo
VIS

VIS – Systemet for kvalitet, miljø og HMS

Essentia fokuserer på deres hverdag og behov når vi sammen bygger opp eller overfører bedriftens eksisterende kvalitetssystem til VIS.

SUPPORT – Kontakt oss her!

 

På bakgrunn av mange års erfaring med tidkrevende og lite hensiktsmessige kvalitetssikringssystemer utviklet Essentia i 2002 det web-baserte kvalitetssystemet Visual Improvement System (VIS). VIS brukes i dag av rundt 110 kunder innenfor mange bransjer.

Se våre referanser.

Det digitale ledelsessystemet er utviklet sammen med våre kunder, og dette er en viktig forklaring på at VIS har blitt en stor suksess.

Essentia har stor kompetanse på kvalitetssystem, og vi kjenner kravene i de store kvalitetsstandardene svært godt. VIS er nå ute i ny versjon med enda flere muligheter, men brukervennlighet og enkel funksjonalitet er fortsatt grunntanken til systemet.

Ta kontakt for en uforpliktende demo av VIS.

VIS – Nettbasert styringssystem

Vi sender også jevnlig ut et nyhetsbrev/driftsmeldinger der vi går igjennom nye endringer som er kommet i systemet. Dette er noe alle som jobber aktivt med VIS bør få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Tilgjengelig på alle plattformer

Systemet er skrevet i responsivt design og er derfor tilgjengelig på alle plattformer, både PC, mobil (Android og Ios) og nettbrett. Dette gjør tilgjengeligheten og f.eks. avviksregistreringen mye enklere.

 

Prosesser med risikoanalyse

VIS er et digitalt prosessbasert kvalitetssystem. I VIS tegner man sine prosesser i flytskjema. Til hvert trinn i flytskjemaet skriver man en beskrivelse og knytter opp relevante dokumenter (kontrollskjema, instrukser, referat etc.). Den visuelle oversikten gjør det enkelt å finne fram riktige dokumenter og informasjon. Ved å legge inn bilder og linker kan veiviseren brukes som et enkelt og nyttig opplæringsverktøy. Dokumentstyringen i VIS sørger for automatisk versjonshåndtering, og sørger for at man kun benytter godkjente dokumenter.skjermpdump av prosess i VIS

I VIS risikovurderer man også prosessene sine. Dette hjelper bedriften med å håndtere alle farene man har på for eksempel kvalitet og HMS. Systemet genererer kontrollplaner som kan brukes i det praktiske arbeidet, og sender ansvarspersoner varslinger på oppfølging.

Det er viktig at kvalitetssystemet ditt synliggjør hvilke prosesser som hører sammen. I mange systemer er det begrensninger på hvor mange flytskjema man kan knytte sammen, og hvor mange støtteprosesser en bestemt prosess kan ha. I VIS finnes ingen begrensing. Det viktige er at systemet passer din bedrift, ikke at din bedrift passer systemet! Derfor jobber vi også aktivt sammen med deg som kunde for å tilpasse systemet til ditt behov.

TIDSBESPARENDE DOKUMENTASJON

VIS kan generere rapporter, dokumentasjon og planer automatisk ut fra dine prosesser, risikovurderinger, råvarer/innsatsfaktorer og dokumenter. Dette sikrer at ledelsen alltid har oversikt og kan dokumentere kvalitetssystemet eller ledelsesystemet.

Forbedrings-/avvikssystem

Med VIS får man et brukervennlig og effektivt system for å melde og behandle avvik. All relevant dokumentasjon blir samlet på ett sted, og man får god beslutningsstøtte gjennom egendefinert statistikk. Man kan også knytte avvik til leverandører, kunder og produkter/tjenester, og enkelt få synliggjort økonomiske konsekvenser.

For å registrere et avvik på VIS logger man seg enkelt på systemet via Internett. VIS fungerer like bra på mobil som på datamaskinen. Slik får man registrert avvikene med det samme de oppstår, og man får glimrende dokumentasjon med bilder. Dette gjør avviksregistrering fra for eksempel interne revisjoner mer effektiv.

De som melder inn avvik vil alltid kunne følge med på tiltak som blir gjort, og får automatisk tilbakemelding når et avvik lukkes. Dette gjør systemet til en meget god kanal for å kommunisere forbedringstiltak. Avvikssystemet i VIS sender varslinger når behandlingsfrister nærmer seg, og hjelper dermed ansvarspersoner å organisere hverdagen. Korrigerende tiltak, årsaksanalyse og andre endringer spores i en historikk.

EFFEKTIV LEVERANDØROPPFØLGING

I VIS kan du beskrive krav til råvarer/innsatsfaktorer og leverandører. Systemet vil varsle deg når det er på tide å følge dem opp.

Fare- og risikoanalyserSkjermdump av risikoanalyse fra VIS

I VIS 2 har fare- og risikoanalyser blitt en frittstående modul. Du kan dermed risikostyre prosessene dine enklere. I tillegg kan du nå risikoanalysere andre elementer i VIS.

Risikoanalysene har også en historikk som sporer endringene, slik at en enkelt kan følge med på eventuelle endringer i analysen.

Det er også mulig å gjennomføre mulighetsanalyser i denne modulen, for å ivareta ny versjon av ISO 9001.

Logo VIS og Essentia