VIS - Et webbasert kvalitet, avvik
og HMS-system.

Avtal gratis demo
 • VIS - Et webbasert kvalitet,
  avvik og HMS-system.
  VIS er et forbedringsverktøy som gjør din bedrift
  mer lønnsom og effektiviserer kvalitetsarbeidet
 • Essentia VISer vei –
  sammen med kunden
  Essentia er en kompetansebedrift med
  hovedfokus på å finne de rette løsningene
  for hver enkelt kunde.

Essentia leverer kvalitetsstyring

Vårt brede utvalg av tjenester kan hjelpe din organisasjon å finne de rette løsningene.

Vi kan hjelpe din virksomhet å overholde krav, og ta den gjennom prosessen mot å bli sertifisert etter ulike standarder, som for eksempel ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, FSSC 22000, OHSAS 18001, BRC og GLOBALG.A.P. Vårt tilbud dekker de fleste behov for rådgivning, kursing og systemleveranser. Flere av våre ansatte er godkjent av DNV GL som revisjonsledere, og gjennomfører sertifiseringsrevisjoner i regi av DNV GL.

KOMPETANSEBEDRIFT

Våre konsulenter har lang erfaring med risikostyring, avviksbehandling, dokumentasjonshåndtering, miljøstyring, leverandøroppfølging og HMS, for å nevne noe. Våre primære tjenester kan benyttes i et vidt spekter av bransjer. I tillegg har vi konsulenter med spesialkompetanse innen bl.a. næringsmiddelproduksjon, mattrygghet (HACCP), havbruk og informasjonsteknologi.

Vår filosofi er å fokusere på det essensielle, og ivareta en enkelhet som gjør at systemer og metoder fungerer i praksis.

Kvalitetsverktøy

Essentia leverer også det webbaserte kvalitetssystemet VIS (Visual Improvement System) som er et verktøy for kvalitet, miljø og HMS. Essentias ansatte har gjennom sin lange erfaring som revisjonsledere inngående kunnskap om kvalitetssystemer og kravene i de ulike standardene. VIS er nå ute i ny versjon med enda flere muligheter, men brukervennlighet og enkel funksjonalitet er fortsatt grunntanken til systemet.